0 Cart

Dịch vụ

Xin nghiệm thu xác nhận hoàn thành ĐTM và ĐAMT

Báo cáo hoàn thành ĐTM được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận của doanh nghiệp theo Hồ sơ đánh giá tác động môi trường ĐTM 

Xem thêm...

Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Những năm qua, việc sản xuất, kinh doanh hóa chất phát triển mạnh, cung cấp các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng và vật liệu nổ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội.

Xem thêm...

Thi công hệ thống chống sét

Chongsetdongnai.com Có dịch vụ thi công trọn gói hệ thống chống sét như: chống sét nhà máy, chống sét cao ốc văn phòng, chống sét biệt thự, chống sét nhà phố,..vv...

Xem thêm...